שיטות עבודה

ראיונות עומק עם עובדי הארגון , רכש והכספים בארגון במטרה לאסוף מידע על התהליכים הקיימים ופערים קיימים.

ניתוח של כלי הניהול הקיימים בארגון.

ניתוח צרכי הארגון, ניתוח אילוצים ושיטות ניהול קיימות.

הצגת ניתוח מצב קיים ובניית תוכנית עבודה לשיפור התהליכים הארגוניים והעיסקיים כולל אפיונים מפורטים לחברה המיישמת את מערכות המידע בארגון.

ליווי הלקוח למול הספקים השונים להשגת התוצאות הנדרשות באיכות ובזמן.